zmluvné strany:           Rudol Čiasnoha

                                  Mesto Krompachy

 

zverejnená:                 24. 2. 2011

účinná:                        25. 2. 2011