Webový portál spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch MF č. 312/2010.

Webový portál mesta Krompachy bol vytvorený v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. 


Za prístupnosť a validitu kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov, dodávateľ technológie neručí. Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou stránok mesta, nemusia byt validné - prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html.