zmluvné strany:            Ing. Ján Karoľ

                                   Mesto Krompachy

 

zverejnená:                  22. 2. 2011

účinná:                        23. 2. 2011