zmluvné strany:          Iveta Pokutová

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                22. 2. 2011

účinná:                       23. 2. 2011