zmluvné strany:          Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Krompachy

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                16. 2. 2011

účinná:                       17. 2. 2011