zmluvné strany:          JUDr. Ladislav Borský

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:               31. 1. 2011

účinná:                     1. 2. 2011