Proces verejného obstarávania bol dňa 9.7.2021 zrušený.