Z obsahu vyberáme:

  • Pôrodnica Nemocnice v Krompachoch je najlepšou v kraji
  • Informácia o zasadnutí mestského zastupiteľstva 
  • Informácie o zasadnutí komisií MsZ
  • Nová hasičská technika pre dobrovoľných hasičov
  • Poskytovanie sociálnych služieb v meste Krompachy - Opatrovateľská služba
  • Zo života našich škôl