zmluvné strany:         Dychová hudba, Združenie priateľov Krompašskej dychovky

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               30.1.2012

účinná:                      31.1.2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     do 31.1.2013