zmluvné strany:         Anna Figľarová

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               23. 1. 2012

účinná:                      24. 1. 2012

hodnota zmluvy:         1300  

trvanie:                     doba neurčitá