Registrácia užívateľa
Registračné údaje
Osobné údaje
Bydlisko
Povolenia

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).
Doba trvania súhlasu:
Predmetný súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov. Dovtedy má dotknutá osoba možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať.
Viac informácii v súvislosti s ochranou osobných údajov nájdete na adrese https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/329282/sk/zakladne-informacie alebo v kancelárii Mestského úradu č. 16.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.