zmluvné strany:          Drahoslava Nováková

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                 2. 3. 2011

účinná:                       3. 3. 2011