zmluvné strany:          SEZ Krompachy, a.s.

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                 2. 3. 2011

účinná:                        3. 3. 2011