zmluvné strany:          MPC CESSI a.s. Spišská Nová Ves

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                24. 2. 2011

účinná:                       25. 2. 2011