zmluvné strany:            Sociálne zariadenie Katarína n.o. Spišská Nová Ves

                                   Mesto Krompachy

 

zverejnená:                   23. 2. 2011

účinná:                          24. 2. 2011