zmluvné strany:           Mariban s.r.o.

                                  Mesto Krompachy

 

zverejnená:                 22. 2. 2011

účinná:                        23. 2. 2011