zmluvné strany:         Mäso MARTON

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               22. 2. 2011

účinná:                     23. 2. 2011