zmluvné strany:            SEZ Krompachy a.s.

                                   Mesto Krompachy

 

zverejnená:                  22. 2. 2011

účinná:                         23. 2. 2011