zmluvné strany:           AV Audit, s. r. o. audítorská spoločnosť, Spišská Nová Ves

                                  Mesto Krompachy

 

zverejnená:                 18. 2. 2011

účinná:                        19. 2. 2011