zmluvné strany:             Hudobná skupina STOIčoSTOI

                                    Mesto Krompachy

 

zverejnená:                   8. 2. 2011

účinná:                          9. 2. 2011