zmluvné strany:         Marcel Leňák

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               4. 2. 2011

účinná:                     5. 2. 2011