zmluvné strany:          HASMA s.r.o

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                 4. 2. 2011

účinná:                       5. 2. 2011