zmluvné strany:            Anna Baštiová

                                   Mesto Krompachy

 

zverejnená:                  1. 2. 2011

účinná:                         2. 2. 2011