zmluvné strany:          Jozef Uličný

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                1. 2. 2011

účinná:                      2. 2. 2011