zmluvné strany:          Milan Neupauer

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                1. 2. 2011

účinná:                       2. 2. 2011