zmluvné strany:           Daniela Garvoltová

                                  Mesto Krompachy

 

zverejnená:                 1. 2. 2011

účinná:                        2. 2. 2011