zmluvné strany:         Mária Pavlová, rod. Hudáková

                                Mesto Krompachyzverejnená:              31. 1. 2011

účinná:                    1. 2. 2011