zmluvné strany:         Ivan Kuchár

                               Mesto Krompachy

 

zverejnená:              25. 1. 2011

účinná:                    26. 1. 2011