zmluvné strany:          Ružena Dulinová

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:               25. 1. 2011

účinná:                     26. 1. 2011