zmluvné strany:            Mária Bencková

                                  Mesto Krompachy

 

zverejnená:                 25. 1. 2011

účinná:                       26. 1. 2011