zmluvné strany:          Božena Uličná

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                25. 1. 2011

účinná:                      26. 1. 2011