zmluvné strany:       Ing. Stanislav Marčišovský

                              Mesto Krompachy

 

zverejnená:            25. 1. 2011

účinná:                  26. 1. 2011