zmluvné strany:        Martin Lukáč, MOON reklamné štúdio

                               Mesto Krompachy

 

zverejnená:              25. 1. 2011

účinná:                     26. 1. 2011