zmluvné strany:                  Orange Slovensko, a.s.

                                         Mesto Krompachy

 

zverejnená:                        20. 1. 2011

účinná:                               21. 1. 2011