zmluvné strany:                 Zdeno Hlaváč

                                        Mesto Krompachy

 

zverejnená:                       20. 1. 2011

účinná:                              21. 1. 2011