zmluvné strany:                Alžbeta Stehlíková

                                       Mesto Krompachy

 

zverejnená:                      20. 1. 2011

účinná:                             21. 1. 2011