Názov a sídlo prijímateľa:    Mesto Krompachy
                                             Námestie slobody č. 1
                                             053 42 Krompachy


Názov projektu: „Krompachy – regenerácia centra mesta“

Miesto realizácie projektu: Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
                                           ulice: Lorencova, Námestie slobody, Hlavná, Trangusova, Mikuláša Šprinca

Začiatok a koniec realizácie projektu: 08/2010 – 10/2011

Výška nenávratného finančného príspevku: 603 580,51 €


Cieľ projektu:

  • Rekonštrukcia centrálnej časti mesta Krompachy
  • Vytvorenie bezbariérovej, kvalitnej, bezpečnostnej centrálnej zóny
  • Estetizácia a zlepšenie komfortu bývania v meste

 


„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk