Názov a sídlo prijímateľa:   Mesto Krompachy

                                               Námestie slobody č. 1

                                               053 42 Krompachy


Názov projektu: „Hnedý priemyselný park Krompachy“

Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj

Začiatok a koniec realizácie projektu: 11/2010 – 20.12.2014

Výška nenávratného finančného príspevku: 7 041 268,10 €


Cieľ projektu:

  • Zlepšiť podmienky pre rozvoj podnikania a zamestnanosti v meste Krompachy prostredníctvom výstavby hnedého priemyselného parku v priemyselnej zóne mesta

Stavba areálu hnedého priemyselného parku pozostáva z vybudovania 4 stavebných objektov 

(výrobná hala, montážna hala,  sociálno prevádzková budova, administratívna budova).

V prípade úspešnej realizácie projektu sa predpokladá vytvorenie 122 pracovných miest prostredníctvom príchodu investorov.

 


Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

www.opkahr.sk                                                                                            www.economy.gov.sk