Z obsahu vyberáme: * Dni mesta Krompachy a XIX. Krompašský jarmok * Donebafest 2010 Krompachy * Prihovára sa Vám primátorka mesta Krompachy * Zbor Cantica Christiana jubiluje * Záhradkárska poradňa * Super baby z Maurerky