Pracovníci deratizačnej služby začali ukladať nástrahy na otravu na Hlavnej ulici. Postupovať budú na uliciach Lorencova a Trangusova. Prosíme o zvýšenú opatrnosť najmä rodičov a majiteľov domácich zvierat.

Rovnako aj obyvateľov bytových domov a firmy v domoch a blízkom okolí, vlastníkov kanalizácie a rozvodov tepla prosíme o súčinnosť, aby deratizácia realizovaná mestom prebehla bez problémov. Za účelom zvýšenia úspešnosti priebehu celoplošnej deratizácie vyzývame právnické osoby a fyzické osoby na vykonanie deratizácie nimi vlastnených alebo spravovaných objektov a pozemkov v rovnakom termíne.