V kategórii sestra - manažér si ocenenie prevzala: 

PhDr. Lenka Gajdošová, PhD., MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť, Nemocnica AGEL Krompachy

Lenka je húževnatá, pracovitá a dôsledná. K vysoko-profesionálnemu prístupu vedie celý tím vedúcich sestier i ostatný ošetrovateľský personál. Jej manažérske schopnosti sú bezpochyby jej výsadou, ktorú pretavuje do každodenného pracovného života. Je nielen vynikajúcou manažérkou, ale taktiež priateľkou a kolegyňou. Vďaka jej nasadeniu sa zefektívnilo množstvo zásadných postupov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Komplexným manažmentom prispela k zriadeniu úplne nového oddelenia dlhodobo chorých.

Aktívne sa zapája do rôznych vzdelávacích aktivít, ktoré prispievajú k profesijnému rastu v jej odbore. Zúčastňuje sa celoslovenských i zahraničných seminárov, konferencií či diskusných stretnutí. Publikovala odborné príspevky v periodikách s celoslovenskou i zahraničnou pôsobnosťou. V súčasnosti je aktívnou členkou Rady sekcie sestier v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť. Ošetrovateľská starostlivosť a práca v tomto odbore je pre ňu esencia, ktorej sa nikdy nevzdá.