Od ôsmej hodiny ráno sa ihrisko zapĺňalo športovcami zo ZŠ s MŠ Maurerova, ZŠ Zemanská, ZŠ s MŠ SNP i osemročného gymnázia. Úvod olympíjskeho dňa patril slávnostnému nástupu športovcov i rozhodcov. Nechýbalo zapálanie ohňa, sľuby fair - play zo strany samotných športovcov aj rozhodcov.

Otvorenie mestskej olympiády si nenechal ujsť ani primátor mesta Dárius Dubiňák, pod ktorého záštitou sa veľký športový deň v meste uskutočnil. Prihovoril sa účastníkom MŠO a slávnostne otvoril jej prvý ročník.

Potom už prebiehali samotné športové zápolenia, do ktorých sa mladí športovci pustili s vervou a zápalom. Bolo úžasné vidieť, ako deti a mládež z mesta športujú a robia niečo pre svoje zdravie. Športovci z jednotlivých škôl mali oporu aj vo svojich spolužiakoch, ktorí ich prišli povzbudzovať do hľadiska. Olympiáde prialo aj počasie, hoci záver oceňovania pokropil aj dážď.

Potom, čo si úspešní športovci prevzali svoje ocenenia v jednotlivých kategóriách, nasledovalo vyhlásenie celkového víťaza MŠO. Ten si so sebou odniesol putovný pohár primátora mesta za najviac získaných bodov počas celej olympiády. Pre tento rok sa držiteľom putovného pohára stala ZŠ s MŠ Maurerova.

Všetkým víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na 2. ročník MŠO. 

Hlavným organizátorom MŠO je Mesto Krompachy.

Sponzorsky športovú olympiádu finančne podporila firma EMBRACO Slovakia, NIDEC Global Appliance.