Elektroodpad - biela technika, vyradené eletkronické a elektrické zariadenia ako
napr. televízory, počítače, mobily, kopírky, monitory ..... a ostatný elektroodpad

Zberová spoločnosť odoberie len kompletné a nerozobrané spotrebiče a zariadenia

Nebezpečné zložky - farby, tlačiarenské farby, batérie a akumulátory, žiarivky
a halogénové svietidlá.

Zberová spoločnosť odoberie farby len v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch

Jedlé oleje a tuky - použité jedlé oleje a tuky, zbavené nečistôt (precedené cez sitko)
v plastových uzavretných fľašiach.

Odovzdané odpady sú odpadmi z domácností, čiže musia pochádzať od fyzickej osoby,
nie z podnikateľskej činnosti!!!

V prípade otázok sa obráťte na tel.: 053/4192234, MsÚ Krompachy