Pracovná činnosť zamestnancov Mestského sociálneho podpníku Krompachy bude zameraná prevažne na práce pre technické služby mesta Krompachy, akou je kosenie trávy, hrabanie, odvoz a služby zamerané na čistenie mesta a servis ohľadne zelene, ale svoju pracovnú činnosť  chceme ponúknuť aj občanom mesta Krompachy, prevažne seniorom pri kosení dvorov, záhrad, pílení dreva, maľovaní a drobných stavebných prácach. Pripravujeme internetovú stránku, ktorú v dohľadnej dobe spustíme, kde budeme občanov mesta informovať podrobnejšie o našej ponúkanej pracovnej činnosti. Sprístupníme cenník prác a v prípade záujmu s každým objednávateľom prác budeme individuálne riešiť aj cenu práce, ktorú budeme vedieť vykonať aj cestou vzájomnej dohody.

Tešíme sa na spoluprácu.   

 

Konateľ spoločnosti:

Ing. Dárius Dubiňák  

email: darius.dubinak@krompachy.sk  

telefón: 0948 010541 

IČO: 55 920 462 

DIČ: 2122128976 

Bankové spojenie : VÚB banka,  

IBAN: SK33 0200 0000 0049 1954 8256 

  

Kontaktná osoba: 

Cyril Bučák  

email: mspk@krompachy.sk 

telefón: 0944 032161

osobný kontakt:

kancelária sociálneho podniku

na prízemí vpravo

Mestského úradu Krompachy