Dátum konania : 7.5.2024

Miesto konania: Hasičská zbrojnica, Maurerova ulica č. 29

Čas: 8:30 hod. do 12:00 hod.

 

Ukážka hasičskej a záchranárskej techniky, odborná prednáška a ďalšie aktivity