Súťažná anketa o NAJ školské videá sa koná pod záštitou primátora mesta Dáriusa Dubiňáka. Pozvanie na slávnostné oceňovanie prijali aj vzácni hostia, ktorí zasadli do poroty Školskej kamery 2024. Kým o umiestnení súťažných videí v rámci troch kategórii rozhodovala hlasujúca verejnosť, práve porota mala rozhodujúce slovo pri udeľovaní špeciálnej Ceny poroty. Tú si z rúk predsedníčky poroty Anny Nemčíkovej - prednostky Mestského úradu v Krompachoch odnieslo video pod názvom Naše motorky zo ZŠ s MŠ Maurerova. 

Slávnostné predpoludnie odštartoval svojim príhovorom zástupca primátora mesta Ľuboš Ontko, ktorý rovnako, ako prednostka MsÚ zasadol do poroty Školskej kamery. V porote nechýbal ani riaditeľ ZUŠ Krompachy Jozef Salanci a vedúci odboru multimediálnej a audiovozuálnej tvorby Matej Cvengroš. 

"Milí školáci, všetci ktorí ste sa zapojili do natáčaní videí si zaslúžite naše uznanie a obdiv. Nech už to dnes s umiestnením dopadne akokoľvek, pre nás ste všetci víťazi. Oceneným v tomto druhom ročníku ankety blahoželám a verím, že sa súťaž stane inšpiráciou aj pre ďalších školákov. Zo strany mesta máte v súťaži o NAJ videá aj naďalej podporu. Prajem vám všetkým v sále príjemný a umelecký zážitok," uviedol v príhovore Ľ. Ontko. 

O priazeň hlasujúcej verejnosti sa v tomto roku uchádzalo 8 videí. Hlasovalo sa na webe mesta Krompachy počas necelých 4 týždňov. V tomto roku sa do hlasovania zapojilo takmer 500 hlasujúcich. Čo nás veľmi teší. Verejnosť rozhodla o nasledujúcom umiestnení v jednotlivých kategóriách. 

 

1. kategória: Škola/mesto/História

1. miesto ZŠ s MŠ Maurerova - 1. A Maurerova

2. miesto ZŠ Zemanská - Cesta k ľudským právam 

3. miesto ZŠ s MŠ Maurerova - Naša Maurerka

 

2. kategória: Talent

1. miesto - ZŠ Zemanská - Talenty medzi nami

2. miesto - Hobby talent (Naše motorky)

 

3. kategória: Voľná téma/Free style

1. miesto - ZŠ Zemanská - Móda a my

2. miesto - ZŠ Slovinky - Keď hľadáte poklady medzi ľuďmi

 

Druhý ročník súťažnej ankety priniesol hneď dve novinky. Nováčikom, ktorý sa uchádzal o hlasy verejnosti bola aj ZŠ Slovinky. Žiaci školy spracovali tému dvoch šikovných ľudí z obce. Druhou novinkou bola cena Skokan roka. Získalo ju video ZŠ s MŠ SNP o Krompašskej vzbure. Táto cena bude udeľovaná už pravidelne, počas ďalších ročníkov a bude odovzdávaná tej škole, ktorá pri práci na svojich videách z roka na rok zaznamená najväčší progres v kvalite spracovania, vo výbere témy a pod. 

Do 2. ročníka Školská kamera 2024 sa zapojili školy: ZŠ s MŠ Maurerova, ZŠ s MŠ SNP, ZŠ Zemanská a ZŠ Slovinky. Šikovným a telentovaným školákom ďakujeme a blahoželéme k oceneniam. 

Dovidenia na 3. ročníku Školská kamera 2025 opäť o rok v apríli. 

FOTO: Štefan Jendrek