Jarná pestrofarebná príroda ponúka inšpiráciu pre rozvoj tvorivej činnosti, klienti pri kreslení objavujú svoje tvorivé sily a vďaka tomu si môžu významne posilniť sebavedomie. Kreslenie má  význam aj ako relaxačná a stres uvoľňujúca činnosť, ktorá ponúka radosť a únik do „iného sveta“, kde sa dá odpútať od denných starostí.

Klienti denného stacionára sa kresleniu predtým nevenovali, no pod vedením inštruktorky sociálnej rehabilitácie sa stále zdokonaľujú a tešia na nové obrázky.

 „Som veľmi milo prekvapená, koľko toho dokážem sama, ako sa mi zlepšuje hybnosť rúk, veľmi si vážim, keď mi niekto pomáha, usmerní ma, venuje mi svoj čas,   teší sa z mojich úspechov a pochváli. Predtým som tieto aktivity nikdy nerobila, lebo mi v tom nemal kto pomôcť“ hovorí Elenka, klientka zariadenia.

Inštruktorka sociálnej rehabilitácie zároveň získava pri jednotlivých terapiách spätnú väzbu a spontánnu výpoveď o prežívaní, myšlienkach či pocitoch klienta.

V rámci sociálnej rehabilitácie sa snažím vymýšľať a pripraviť také aktivity, ktoré zvládnu všetci klienti. Ide o to, aby sa človek mohol liečiť tým, že sa nejako realizuje. Využívame niekoľko druhov terapií a to napríklad kreslenie - arteterapiu, muzikoterapiu a arómaterapiu. Popritom sa rozprávame, dodržiavame pitný režim, pripravíme si „vitamínovú bombu“ a takto sa spoločne cítime fajn“ hovorí inštruktorka sociálnej rehabilitácie Mgr. Jánošová.