Na čoé sa môžete tešiť:

- prehlaidka priestorov MŠ

- milé pani učiteľky

- moderné didaktické pomôcky, hračky, ktoré si deti môžu vyskúšať

- trinásta komnata

 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie. 

Od 1. mája do 17. mája 2024.

 

Viac informácií:053/447 27 72

mskrompachy@lkromsat.sk

https://mskrompachy.edupage.org/contact

 

Tešíme sa na Vás