O program sa postarajú malí aj veľkí krompašskí folkloristi, ktorí nám zaspievajú, zatancujú aj zahrajú. Krojovaní chlapi postavia v predvečer 1. mája vysoký máj pre všetky ženy, žienky i dievčatá v meste.

Stalo sa rovnako tradíciou, že počas stavania mája prichádzajú do nášho mesta aj účastníci nočného pochodu Krompachy – Prešov. V tomto roku to bude už jubilejný 50. ročník pochodu. Ide o  diaľkový vytrvalostný turistický pochod dĺžky 50 km, ktorý je osobitý tým, že jeho atraktivitu, ale aj obťažnosť zvyšuje fakt, že jeho značná časť sa koná v noci. Ponúka zážitky z pochodu pod hviezdnou oblohou a pri mesačnom svite, na svitaní, pri východe slnka aj za prvomájového rána, ponúka nočné ticho aj ranné zore, prebúdzajúcu sa prírodu a ranný vtáčí koncert.

Pochod začína položením kytice k pamätníku Krompašskej vzbury. Odtiaľ sa účastníci presunú do centra mesta k mestskému úradu, kde účastníkov pochodu pozdraví primátor mesta. Po slávnostnom štarte budú turisti od úradu stúpať okolo učilišťa značeným náučným chodníkom z mesta na Bačov vrch.

Príďte sa spolu  s nami príjemne naladiť na prvý máj. Srdečne pozývame.