Pre deti v MŠ pripravili:

- hravé poznávanie toho, čo ich v materskej škole čaká

- prehliadku priestorov MŠ

 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2024/2025 sa uskutoční od 1. do 31. mája 2024. 

 

Viac info na:

web: www.zskrompachymaurerova.edupage.org

 tel.: 053/447 21 54, 053/447 23 06